O nás

Informace o Kině Ševětín a jeho historii.

Kino Ševětín je milou lokální alternativou k neosobním přeplněným multiplexům. Snažíme se být nejenom prostorem pro promítání filmů a jiných audiovizuálních počinů, ale především místem setkávání. K příjemné atmosféře přispívají pohodlná křesla a pohovky, které doplňují původních 144 kino sedaček, a také občerstvení, které prodáváme ve vestibulu kina. Kromě pravidelného filmového promítání pořádáme i přednášky, filmové maratony nebo třeba divadelní a hudební představení. Jsme otevřeni různým speciálním akcím, takže pokud máte zájem o uspořádání firemní či jiné společenské události u nás v kině, nebojte se nás kontaktovat.

 
 

Podívejte se na aktuální nabídku filmů.

Historie

Ševětínské kino má velmi dlouhou historii. První oficiální filmové promítání zde proběhlo již v roce 1928, a to ku příležitosti oslav desátého výročí založení republiky 28. října. Tehdy byl biograf majetkem tělocvičné jednoty Sokol, která se scházela v sále Hostince Šimona Lomnického. Od té doby se zde pořádala nejenom filmová promítání ale i přednášky „se světelnými obrazy“, ke kterým byl promítací aparát využíván. Na začátku roku 1936 spolek Sokol přesunul své spolkové místnosti ze sálu Šimona Lomnického do hostince U Mrzenů, u Šimona Lomnického však promítací aparát zanechal. Díky tomu v této budově kino přetrvalo dodnes.

V šedesátých a sedmdesátých letech sloužil sál kina jako hlavní kulturní centrum obce. V roce 1979 byl slavnostně otevřen nový Kulturní dům, což zbavilo sál u Šimona Lomnického nutnosti multifunkčního uspořádání a byla zde zabudována pevná sklápějící sedadla a rekonstruována elektroinstalace. Přesto byl sál stále v nevyhovujícím stavu, protože zde nebylo odstupňované hlediště, dostačující sociální zařízení a funkční lokální topení. Zároveň kvůli konkurenci televize a kvůli programu sestávajícímu z velké části z ruských a budovatelských filmů značně klesala návštěvnost.

V roce 1986 vyhořel hostinec Šimona Lomnického a požárem byla porušena i střecha kinosálu. Hostinec byl tedy zbourán a vytvořil se tak průchod z náměstí ke Kulturnímu domu. Střecha kinosálu byla provizorně opravena a na několik let byl zde provoz pozastaven. Mezi návrhy na to, jak vyřešit vzniklou situaci, byl například i takový, který upřednostňoval zbourat celou budovu a přes vzniklé prostranství vést pozvolným obloukem silnici, která byla hlavní spojnicí mezi Budějovicemi a Prahou. Kino bylo v plánu vystavět úplně nové, moderní o pár set metrů dál a propojit ho s Kulturním domem a restaurací, která byla jeho součástí. Na tento návrh byl vypracován i projekt, k jeho realizaci však nikdy nedošlo. Došlo nicméně k celkové rekonstrukci kinosálu. Bylo zde vybetonováno odstupňované hlediště, byla předělána střecha, vchod a pokladna, byly zakoupeny nové promítací stroje a předělána vzduchotechnika. Z původního sálu bylo stále zachováno vyvýšené pódium, na kterém bylo plátno. Po této rekonstrukci se poprvé hrálo v létě roku 1991 a novým promítačem a zároveň i vedoucím se stal Karel Dvořák ml. Od této doby neslo kino název Kino Dvořák. V roce 2012 kino absolvovalo tzv. malou digitalizaci, díky čemuž může promítat filmy digitálně.

 
 

V roce 1986 vyhořel hostinec Šimona Lomnického a požárem byla porušena i střecha kinosálu. Hostinec byl tedy zbourán a vytvořil se tak průchod z náměstí ke Kulturnímu domu. Střecha kinosálu byla provizorně opravena a na několik let byl zde provoz pozastaven. Mezi návrhy na to, jak vyřešit vzniklou situaci, byl například i takový, který upřednostňoval zbourat celou budovu a přes vzniklé prostranství vést pozvolným obloukem silnici, která byla hlavní spojnicí mezi Budějovicemi a Prahou. Kino bylo pak v plánu vystavět úplně nové, moderní o pár set metrů dál a propojit ho s Kulturním domem a restaurací, která byla jeho součástí. Na tento návrh byl vypracován i projekt, k jeho realizaci však nikdy nedošlo. Tato nešťastná událost se nakonec využila k celkové rekonstrukci kinosálu. Bylo zde vybetonováno odstupňované hlediště podle určitých norem, byla předělána střecha, vchod a pokladna, byly zakoupeny nové promítací stroje a předělána vzduchotechnika. Z původního sálu bylo stále zachováno vyvýšené pódium, na kterém bylo plátno. Po této rekonstrukci se poprvé hrálo v létě roku 1991 a novým promítačem a zároveň i vedoucím se stal Karel Dvořák ml. Od této doby neslo kino název Kino Dvořák. V roce 2012 kino absolvovalo tzv. malou digitalizaci, díky čemuž může promítat filmy digitálně.

Partneři kina

  • Městys Ševětín
Rezervace